Browsing by Author M.A. Sem.-III

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2013501 : Gujarati:•Ûó׬ÛïõÛÁõ¶ÛÛé ¸ÛÜÁõ˜ÛýÛ ƒ ¶ÛÁÝÍÛÐüM.A. Sem.-III
Nov-2013501 : Hindi - Paper-XII:(History of Hindi Lit.)M.A. Sem.-III
Nov-2013501 : History:(Social Change in Gujarat During the 20th Century)M.A. Sem.-III
Nov-2013501 : PSYCHOLOGY:(History of Psychology - I)M.A. Sem.-III
Nov-2013501 : Sanskrit:(Sanskrit Prose)M.A. Sem.-III
Nov-2013502 : English:(Research Methodology)M.A. Sem.-III
Nov-2013502 : Gujarati:(•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà ½ÛÛÌÛÛÜÈÛ˜ÛÛÁõ …¶Ûé ÜÈÛܶÛýÛÛé•Ûà ½ÛÛÌÛÛÜÈÛßÛÛ¶Û)M.A. Sem.-III
Nov-2013502 : Sanskrit:(Vedic Studies)M.A. Sem.-III
Nov-2013503 : Psychology:(Positive Psychology – I)M.A. Sem.-III
Dec-2013504 : Psychology:(Statistical Inference-I)M.A. Sem.-III
Nov-2013Course 501 : English:(World Drama)M.A. Sem.-III
Nov-2013ECO-501 : Economics:International EconomicsM.A. Sem.-III
Nov-2013ECO-503 : Economics:(Public Economics – II)M.A. Sem.-III
Nov-2013ECO-503 : Economics:(Public Economics – II)M.A. Sem.-III
May-2013Hindi ( 504 EA ) Dalit SahitayM.A. Sem.-III
May-2013Hindi ( 505EC ) Tulnatmak SahitayM.A. Sem.-III
Nov-2013HIS-503 : History:(History of Science & Technology in Medieval India)M.A. Sem.-III
Dec-2014M.A. Sem.-IIIM.A. Sem.-III
May-2013M.A. Sem.-III May-2013 506 : Psychology (Short Essay for External)M.A. Sem.-III
May-2013M.A. Sem.-III May-2013 English (501) (World Drama)M.A. Sem.-III